Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 24. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Balážová Jarmila Us - Us - Za - - -
Broklová Jana - BUI BUI KLI DOV - - - -
Dohnalová Veronika - JAB JAB JAB JAB .... - - -
Haničincová Monika Ku - Trz
Motyčka Martin Br Br St - - Šm
Navrátil Alan Ma Ma - Lm - Lm - - -
Slančíková Jana Lm Vv
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bednaříková Renata
1 supl. (Mo Absc) Tv 6.B (Chl)+ Hala přespočetná hod.
2 supl. (Mo Absc) Tv 6.B (Chl)+ Hala přespočetná hod.
Buršová Ivana
1 supl. (BRJ Nem) Čj 1.C 1c přespočetná hod.
2 supl. (BRJ Nem) Tv 1.C Tv1 přespočetná hod.
Dostálková Vlasta
4 supl. (BRJ Nem) Vv 1.C 1c přespočetná hod.
Jančaříková Barbora
1 supl. (DHV Nem) Čj 3.C 3c přespočetná hod.
2 supl. (DHV Nem) M 3.C 3c přespočetná hod.
3 supl. (DHV Nem) Aj 3.C (AJ1) přespočetná hod.
4 supl. (DHV Nem) Čj 3.C 3c přespočetná hod.
Klimešová Iva
3 supl. (BRJ Nem) 1.C 1c přespočetná hod.
Kusáková Veronika
5 supl. (Hm vyš) M 6.C 6c přespočetná hod.
Lapčík Michal
4 supl. (Na Nem) Infp 7.B (Aj2) PC1 přespočetná hod.
5 supl. (Sl vyš) Gr 9.C (Pg)+ PC2 přespočetná hod.
6 supl. (Na Nem) Infw 8.B (Tws)+ PC1 přespočetná hod.
Malinová Pavlína
1 supl. (Na Nem) 7.C (S2) Díl přespočetná hod.
2 supl. (Na Nem) 7.C (S2) Díl přespočetná hod.
Stodůlka Štěpán
3 supl. (Mo Absc) 9.A přespočetná hod.
Škrabalová Michaela
4 výměna >> Ch 9.A na 26.1. 5. hod
6 supl. (Mo Absc) 8.D přespočetná hod.
Trnková Zuzana
7 supl. (Hm vyš) Dom 9.C (Dom)+ Kuch přespočetná hod.
Turčin Pavel
4 výměna << D 9.A 9a z 26.1. 5. hod
Úlehlová Silvie
1 supl. (Bj Nem) Čj 6.C 6c přespočetná hod.
3 supl. (Bj Nem) Čj 6.A 6a přespočetná hod.
Valíčková Viera
6 supl. (Sl vyš) Gr 8.C (Pg)+ PC2 přespočetná hod.
Zábranský Jan
5 supl. (Bj Nem) D 6.A 6a přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.C
1 Čj 1c supluje BUI (BRJ)
2 Tv Tv1 supluje BUI (BRJ)
3 1c supluje KLI (BRJ)
4 Vv 1c supluje DOV (BRJ)
3.C
1 Čj 3c supluje JAB (DHV)
2 M 3c supluje JAB (DHV)
3 Aj AJ1 supluje JAB (DHV)
4 Čj 3c supluje JAB (DHV)
6.A
1 Tv Chl Hala supluje Br (Mo)
2 Tv Chl Hala supluje Br (Mo)
3 Čj 6a supluje Us (Bj)
5 D 6a supluje Za (Bj)
6.B
1 Tv Chl Hala supluje Br (Mo)
2 Tv Chl Hala supluje Br (Mo)
6.C
1 Čj 6c supluje Us (Bj)
5 M 6c supluje Ku (Hm)
7.B
4 Infp Aj2 PC1 supluje Lm (Na)
7.C
1 S2 Díl supluje Ma (Na)
2 S2 Díl supluje Ma (Na)
8.A
6 Gr Pg PC2 supluje Vv (Sl)
6 Infw Tws PC1 supluje Lm (Na)
8.B
6 Infw Tws PC1 supluje Lm (Na)
7 Dom Dom Kuch supluje Trz (Hm)
8.C
6 Gr Pg PC2 supluje Vv (Sl)
7 Dom Dom Kuch supluje Trz (Hm)
8.D
6 supluje Šm (Mo)
9.A
3 supluje St (Mo)
4 D 9a výměna << Tp z 26.1. 5. hod
4 Ch výměna >> na 26.1. 5. hod
5 Gr Pg PC2 supluje Lm (Sl)
7 Dom Dom Kuch supluje Trz (Hm)
9.B
5 Gr Pg PC2 supluje Lm (Sl)
7 Dom Dom Kuch supluje Trz (Hm)
9.C
5 Gr Pg PC2 supluje Lm (Sl)
7 Dom Dom Kuch supluje Trz (Hm)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou