Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 6. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hájková Renata Kb - St - Kh Kz
Haničincová Monika - Siv Mr - - Tb Tb - - -
Hlavičková Romana - - - - - -
Macková Alena Ps Ko Vv - - -
Matyášová Milana - Kr TRJ SLŠ Kr ZÁL - - - -
Podhrázká Lýdie Kd Kd Mr Mr - -
Siváková Veronika Zm - - - - -
Snopek Radim - Bm -
Šimková Aneta - BUI - GEM HAB SIK - - - -
Škrabalová Michaela - Ml Ml - Ml Ml -
Tománková Šárka -
Turčin Pavel - - - - - - - -
Tyml Radek - Kl - Pj Sl Vv -
Vaňková Renata Ku Siv Vv - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Baláž Martin
2 supl. (Sn) Hv 7.D Hv2
Buršová Ivana
1 supl. (ŠIA) Vl 4.C 4c
Gejdošová Monika
3 supl. (ŠIA) Čj 4.C 4c
Habartová Martina
4 supl. (ŠIA) Čj 4.C 4c
Haničincová Monika
3. les., 0. les., 9. les., 1. les., 8. les., 2. les., 6. les., 5. les., 4. les., 7. les.Obecný pedagogický dohled
Kamrlová Zdeňka
6 supl. (Hj) 6.D
Karafiátová Vendula
5 supl. (Hj) Z 8.A 8a
Kardosová Jitka
1 spojeno (Ph) M 8.B (Aj2) 8b
2 spojeno (Ph) M 8.B (Aj1) 8b
Klapilová Adéla
2 spojeno (Tr) Aj 7.A (Aj2) 7a
2 změna Nj 7.A (Nj1) 7a
Kolaříková Eva
5 změna Aj 7.D (Aj2) 6a
5 spojeno (Mal) Aj 7.D (Aj1) 6a
Koníčková Barbora
1 supl. (Hj) Z 9.D 9d
Krystková Bohdana
1 supl. (MAM) Tv 1.D Tv1
4 supl. (MAM) Čj 1.D 1d
Kusáková Veronika
1 supl. (Vr) M 9.B J I.
Macková Alena
8. les., 6. les., 4. les., 9. les., 5. les., 7. les.Obecný pedagogický dohled
Mlčúchová Věra
2 supl. (Šm) Ch 9.D Ch
3 supl. (Šm) Ch 9.A Ch
5 supl. (Šm) 8.C
6 supl. (Šm) Ch 8.B Ch
Polášek Jan
4 spojeno (Tr) Infp 7.C (Aj2) PC1
Pýchová Simona
4 změna Čj 7.D (Aj1) 7d
4 spojeno (Mal) Čj 7.D (Aj2) 7d
Siváková Veronika
1 supl. (Hm) M 8.C 8c
2 supl. (Vr) M 9.A 9a
Slančíková Jana
5 spojeno (Tr) Infp 9.D (Aj1) PC2
Slavíková Šárka
3 supl. (MAM) M 1.D 1d
Stodůlka Štěpán
3 supl. (Hj) Z 7.E 7e
Šípková Karolína
5 supl. (ŠIA) Aj 3.B (Aj1) Ja I
Tománková Šárka
5 supl. (Tp) D 7.E 7e
6 supl. (Tp) D 7.C 7c
Tomíková Renata
2 supl. (Hm) M 7.B 7b
3 změna M 8.A (Č2) 8a
3 spojeno (Ph) M 8.A (Č1) 8a
4 spojeno (Ph) M 8.A (Č2) 8a
Trnčáková Jitka
2 supl. (MAM) Čj 1.D 1d
Turčin Pavel
9. les., 8. les., 2. - 3. les., 7. les., 0. les., 6. les., 5. les., 1. les., 4. les.Obecný pedagogický dohled
Tylová Barbora
5 supl. (Hm) Tv 7.B (Dív)+ Ha
6 supl. (Hm) Tv 7.B (Dív)+ Ha
Valíčková Viera
3 supl. (Vr) M 7.C 7c
6 spojeno (Tr) Infp 7.D (Aj1) PC1
6 supl. (Mal) Infp 7.D (Aj2) PC1
Zábranská Lenka
5 supl. (MAM) Hv 4.C 4c
Zpěvák Milan
4 supl. (Siv) Fy 8.B F
Změny v rozvrzích tříd
1.D
1 Tv Tv1 supluje Kr (MAM)
2 Čj 1d supluje TRJ (MAM)
3 M 1d supluje SLŠ (MAM)
4 Čj 1d supluje Kr (MAM)
3.B
5 Aj Aj1 Ja I supluje SIK (ŠIA)
4.C
1 Vl 4c supluje BUI (ŠIA)
3 Čj 4c supluje GEM (ŠIA)
4 Čj 4c supluje HAB (ŠIA)
5 Hv 4c supluje ZÁL (MAM)
6.D
6 supluje Kz (Hj)
7.A
2 Aj Aj2 7a spojí Kl (Tr)
2 Nj Nj1 7a změna Kl
5 Tv Dív Ha supluje Tb (Hm)
6 Tv Dív Ha supluje Tb (Hm)
7.B
2 M 7b supluje Mr (Hm)
5 Tv Dív Ha supluje Tb (Hm)
6 Tv Dív Ha supluje Tb (Hm)
7.C
3 M 7c supluje Vv (Vr)
4 Infp Aj2 PC1 spojí Pj (Tr)
6 D 7c supluje (Tp)
7.D
2 Hv Hv2 supluje Bm (Sn)
4 Čj Aj1 7d změna Ps
4 Čj Aj2 7d spojí Ps (Mal)
5 Aj Aj2 6a změna Ko
5 Aj Aj1 6a spojí Ko (Mal)
6 Infp Aj1 PC1 spojí Vv (Tr)
6 Infp Aj2 PC1 supluje Vv (Mal)
7.E
3 Z 7e supluje St (Hj)
5 D 7e supluje (Tp)
8.A
3 M Č2 8a změna Mr
3 M Č1 8a spojí Mr (Ph)
4 M Č2 8a spojí Mr (Ph)
5 Z 8a supluje Kh (Hj)
8.B
1 M Aj2 8b spojí Kd (Ph)
2 M Aj1 8b spojí Kd (Ph)
4 Fy F supluje Zm (Siv)
6 Ch Ch supluje Ml (Šm)
8.C
1 M 8c supluje Siv (Hm)
5 supluje Ml (Šm)
9.A
2 M 9a supluje Siv (Vr)
3 Ch Ch supluje Ml (Šm)
9.B
1 M J I. supluje Ku (Vr)
9.D
1 Z 9d supluje Kb (Hj)
2 Ch Ch supluje Ml (Šm)
5 Infp Aj1 PC2 spojí Sl (Tr)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou