Events 9/1/2021 - 9/30/2021

 • 1/9
  Wednesday
  Slavnostní zahájení školního roku
  6. třídy v atriu školy, ostatní ve svých kmenových učebnách 1. - 2. vyučovací hodina
 • 2/9
  Thursday
  Poznáváme Staré Město
  07:55 - 12:30 Bauerová Eva, dozor u třídy 6.E
  Třídní schůzky zákonných zástupců žáků 6. tříd
  16:00 Proběhnou v jednotlivých kmenových učebnách 6. tříd.
 • 3/9
  Friday
  Poznáváme Staré Město
  07:55 - 12:30 Dozor u tříd: Leona Uhrová - 6.A Marie Zapletalová - 6.B Adéla Chromá - 6.C
 • 4/9
  Saturday
 • 5/9
  Sunday
 • 6/9
  Monday
 • 7/9
  Tuesday
  Focení - 1.třída
  08:00 - 09:00
 • 8/9
  Wednesday
  Třídní schůžky zakonných zástupců 1. tříd
  16:00 - 17:30
 • 9/9
  Thursday
 • 10/9
  Friday
  Pevnost poznání - Olomouc
  Olympijský den
  07:55 - 16:00 Evakuace školy 6.-7. třídy: 1. - 4. vyučovací hodina 8.-9. třídy: 3. - 6. vyučovací hodina
  Diagnosticko - adaptační dny prvních tříd
  09:45 - 11:25
 • 11/9
  Saturday
 • 12/9
  Sunday
 • 13/9
  Monday
  Dopravní hřiště
  Adaptační pobyt
  Diagnosticko - adaptační dny prvních tříd
  09:45 - 11:25 1.B
  Pedagogická rada - II. stupeň
  15:00
 • 14/9
  Tuesday
  Dopravní hřiště
  Adaptační pobyt
  Diagnosticko - adaptační dny prvních tříd
  09:45 - 11:25 1.C
 • 15/9
  Wednesday
  Olympijský den - 3. třída
  07:55 - 12:30 3.A,B,C,D
  Diagnosticko - adaptační dny prvních tříd
  09:45 - 11:25 1.D
 • 16/9
  Thursday
  Dopravní hřiště
  Seiferos - letové ukázky dravců
  10:40 - 11:25 I. stupeň 9:00 - 10:15 hod. II. stupeň 10:30 - 11:45 hod. koupaliště
 • 17/9
  Friday
 • 18/9
  Saturday
 • 19/9
  Sunday
 • 20/9
  Monday
  Adaptační pobyt
  Památník Velké Moravy
  09:45 - 12:30
  Porada
  13:30 - 14:45
 • 21/9
  Tuesday
  Matematické soustředění IX.D a VII.D
  Olympijský den
  Adaptační pobyt
  Olympijský den - 4.třída
  09:45 - 13:30
  Třídní schůzky zákonných zástupců I.stupně 2.- 5. třída
  16:00 - 17:30 16:00 hod.: třídní schůzky v kmenových učebnách - po jejich ukončení možnost konzultací v kabinetech vyučujících
 • 22/9
  Wednesday
  Matematické soustředění IX.D a VII.D
  Adaptační pobyt
  Olympijský den
  09:45 - 11:25
 • 23/9
  Thursday
  Adaptační pobyt
  Olympijský den- 5. tída
  11:45 - 13:30
 • 24/9
  Friday
  Olympijský den
  07:55 - 11:25
 • 25/9
  Saturday
 • 26/9
  Sunday
 • 27/9
  Monday
  ZOO Zlín
 • 28/9
  Tuesday
 • 29/9
  Wednesday
  Adaptační pobyt
 • 30/9
  Thursday
  Exkurze - Brno
  Adaptační pobyt
  Třídní schůzky zákonných zástupců II. stupně 7.-9. třída
  16:00 16:00 hod.: třídní schůzky v kmenových učebnách - po jejich ukončení možnost konzultací v kabinetech vyučujících

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"