Events 6/1/2023 - 6/30/2023

 • 1/6
  Thursday
  Školní výlet
  Škola v přírodě
  Den dětí
  1.A,B,C 2.C,D 3.A,B,C,D 4.A,B,C 5.B,C
 • 2/6
  Friday
  Školní výlet
  Den dětí
  2.A,B 4.D 5.A
  Škola v přírodě
  Školní výlet
  Sudoku - okresní kolo UH
  07:55 - 11:25
 • 3/6
  Saturday
 • 4/6
  Sunday
 • 5/6
  Monday
  Školní výlet
  Školní výlet
  Školní výlet
  Školní výlet
  Škola v přírodě - 3.A,C
  Pedagogická rada II. stupeň
  15:00 - 16:00 učebna 9.A
 • 6/6
  Tuesday
  Školní výlet
  Školní výlet
  Pasování prvňáčků - 1.ročník
  Školní výlet
  Školní výlet
  Školní výlet
  Školní výlet
  Škola v přírodě - 3.A,C
  Scénické čtení pro 2. a 3.ročník
  2.roč. - 8.50 hod. 3.roč. - 9.45 hod
 • 7/6
  Wednesday
  Školní výlet
  Cimburk - výlet
  Školní výlet
  Školní výlet
  Školní výlet
  Škola v přírodě - 3.A,C
 • 8/6
  Thursday
  Školní výlet
  Cambridge zkoušky - anglický jazyk
  Školní výlet
  Škola v přírodě - 3.A,C
 • 9/6
  Friday
  Školní výlet
  Školní výlet
  Školní výlet
  Školní výlet
  Škola v přírodě - 3.A,C
 • 10/6
  Saturday
 • 11/6
  Sunday
 • 12/6
  Monday
  Londýn - odborná exkurze
  žáci 8. a 9. tříd
  Výlet - Ostrožská Nová Ves
 • 13/6
  Tuesday
  Londýn - odborná exkurze
  žáci 8. a 9. tříd
 • 14/6
  Wednesday
  Londýn - odborná exkurze
  žáci 8. a 9. tříd
  Hledání pokladu po Starém Městě - 3.B třída
  Scénické čtení - 4., 5. ročník
  4. ročník - 8.50 hod. 5. ročník - 9.45 hod.
  Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
  16:00 - 18:00
 • 15/6
  Thursday
  Londýn - odborná exkurze
  žáci 8. a 9. tříd
 • 16/6
  Friday
  Londýn - odborná exkurze
  žáci 8. a 9. tříd
  Hledání pokladu po Starém Městě - 3.A třída
  Plavání - 3.C,3.D
  09:45 - 12:30
 • 17/6
  Saturday
 • 18/6
  Sunday
 • 19/6
  Monday
  Svět techniky - Ostrava
 • 20/6
  Tuesday
  ZOO Hodonín
  Focení 9. tříd + 7.E a učitelský sbor
  7:40 - učitelský sbor 7:55 - 7.E 8:00 - 9.A 8:10 - 9.B 8:20 - 9.C 8:30 - 9.D 8:40 - hromadné foto 9. ročník
 • 21/6
  Wednesday
  Hledání pokladu po Starém Městě - 3.C třída
 • 22/6
  Thursday
  Výlet do Strážnice
  Uzavření klasifikace za II. pololetí šk. roku 2022-2023
  13:00
 • 23/6
  Friday
 • 24/6
  Saturday
 • 25/6
  Sunday
 • 26/6
  Monday
  Výlet za odměnu
  Vybraní žáci - za reprezentaci školy a práci pro třídní kolektiv
  ukončení školní výuky 11:25 hod.
  Hledání pokladu po Starém Městě - 3.D třída
  Projektové dny - 7. ročník
  07:55 - 11:25
  Záverečná pedagogická klasifikační porada
  14:00 - 16:00
 • 27/6
  Tuesday
  O největšího šplhouna ZŠ St. Města
  ukončení školní výuky 11:25 hod.
  II. stupeň - odevzdávání učebnic
 • 28/6
  Wednesday
  ukončení školní výuky 11:25 hod.
  Přebírání učebnic
  07:55 - 09:35
  Projektové dny - 7. ročník
  09:45 - 11:25
  Úklid tříd a školy - 6.,8.,9. ročník
  09:45 - 11:25
 • 29/6
  Thursday
  ukončení školní výuky 11:25 hod.
  Projektové dny - finální prezentace, 7. ročník
  07:55 - 11:25 jídelna II. stupeň
  Příprava na rozloučení na SKC Staré Město - 9. ročník
  07:55 - 11:25
  Ochrana za mimořádných událostí - 8. ročník
  07:55 - 11:25
  Rozloučení se žáky 9.A a 9.B
  15:00 SKC Staré Město
  Rozloučení se žáky 9.C a 9.D
  16:30 SKC Staré Město
 • 30/6
  Friday
  Výdej vysvědčení
  07:55 - 09:35

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"